CTL001

TradeMark:

THE HILL COFFEE

Cà Phê The Hill Dòng Vùng Miền (Locality Coffee) - Cầu Đất 200g (Dạng hạt) - Túi

95,000đ

Unit:
Túi
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.
Product Description

Phương pháp chế biến: Ướt


Mức độ rang: Medium


Hương vị:


Phương pháp pha: V60, Chemex, Aeropress, Espresso


Khối lượng tịnh: 200 gram